Toernooicommissie
Bert van Aller
Henkjan van Loon
  
Jeugdcommissie
Mariët Gast
06 - 418 48 968
IJbeline van Aller
0595 - 55 27 53
   
Baancommissie
Jan Gast
0595 - 55 16 07
Martin Sterk
0595-551135
06-28575337
   
Toscommissie
Degene die kantine dienst heeft op maandag en donderdag

Bestuur
Voorzitter: Wim Timmermans
06 – 376 50 450. Commissies: kantine, toss, baan & algemeen onderhoud.
Penningmeester & Ledenadministratie: Ellie Luttje - Doddema
0595 – 55 2513. Commissies: kascommissie, sponsors.
Algemeen bestuurslid: Petra van der Wal
0595 – 55 2931.
Algemeen bestuurslid: Flora van Hilten
0595 – 55 1135.
Algemeen bestuurslid: Henkjan van Loon
0595 – 55 2840.


lid wordentrainingenlinksfacebook
homeinformatiesponsorsbestuur/commissies
home | informatie | sponsors
bestuur-commissies | lid worden
trainingen | links | facebook