Algemene Informatie
Tennis Vereniging TC Mentheda   (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40024573).
  
Vereniging
TC Mentheda is de tennisvereniging in Middelstum met twee French Court banen waar het gehele jaar op getennist kan worden.
Het adres is: Coendersweg 41, 9991 CC Middelstum.
Telefoon kantine: 06 - 576 40 806.
   
Lid worden
Aanmelden als lid kan door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren op het adres Oude Schoolsterweg 15, 9991 CP Middelstum. Het inschrijfformulier is hier te downloaden als word-bestand of in de kantine van de vereniging te verkrijgen. Als senior betaal je 80 euro per jaar en als junior (tot 18 jaar) 45 euro. Wanneer je na 1 juli lid wordt betaal je de helft. Als lid kun je tegen betaling van een borg een sleutel van het hek krijgen zodat je zelf kunt bepalen wanneer je gebruik wilt maken van de baan. Voor deelname aan KNLTB competities geldt een extra toeslag van € 10 per competitie.
  
Tossen
Op maandagavond en donderdagavond kan er vanaf 19.00 tot uiterlijk 23.00 uur door senioren worden getosst. Dit is een uitstekende manier om tennissen en kennismaken met medeclubgenoten te combineren!
Ook is er op woensdagochtend een toss (met voornamelijk vrouwen) van 9.00 tot 11.30 uur .
Beginners en nieuwe leden zijn hier ook van harte welkom!!
  
Lessen
In het voor-en het najaar is er de mogelijkheid om tennislessen te volgen. De lessen worden verzorgd door Smashing. Zie voor meer informatie www.smashingtennis.nl .
Je kunt ook, als je kennis wilt maken met de tennissport zonder direct lid te worden van de vereniging, eerst een introductiecursus gaan volgen. Dit zijn 5 lessen tegen een gereduceerd tarief.
Direct na deze cursus kun je er voor kiezen om lid te worden of om te stoppen.
  
Senioren
Het is mogelijk om deel te nemen aan verschillende competities en toernooien.
 
Jeugd
Naast de tennislessen wordt er voor de jeugd veel georganiseerd. Jeugdtoss, KNLTB competitie,  toernooi via tennisschool,  toernooi/spelmiddag in samenwerking met Stedum en Loppersum en spelmiddagen op onze eigen banen. Ook spelen een aantal jeugdleden KNLTB competitie.
 
Informatie
We verspreiden regelmatig digitaal een nieuwsbrief aan de ons bekende e-mailadressen. Informatie die je zelf kwijt wilt kun je zenden aan info@mentheda.nl . Dit is ook het adres waar je met je vragen terecht kunt.
    
Wij hebben een aantal commissies binnen onze vereniging. In deze commissies zitten leden die hun steentje bijdragen aan de het reilen en zeilen binnen de verening. Elk bestuurslid heeft de coördinatie over één of meerdere commissies.
  
Het bestuur van de vereniging
Voorzitter: Wim Timmermans
06 – 376 50 450. Commissies: kantine, toss, baan & algemeen onderhoud
Penningmeester en ledenadministratie: Ellie Luttje - Doddema
0595 – 55 2513. Commissies: kascommissie, sponsors
Algemeen bestuurslid: Petra van der Wal
0595 – 55 2931.
Algemeen bestuurslid: Flora van Hilten
0595 – 55 1135.
Algemeen bestuurslid: Henkjan van Loon
0595 – 55 2840.
 
Bankrekeningnummer: NL52 SNSB 0901 6052 98, t.n.v. TC Mentheda, Middelstum.

lid wordentrainingenlinksfacebook

homeinformatiesponsorsbestuur/commissies
home | informatie | sponsors
bestuur-commissies | lid worden
trainingen | links | facebook